Your browser does not support JavaScript!
Chinese Language Center
Welcome to NTOU Chinese Language Center site
English
Home > About us/ Giới thiệu
About us/ Giới thiệu

National Taiwan Ocean University (NTOU) , located in Keelung, a major port city situated in the northeastern part of Taiwan, is one of the leading universities in marine science and ocean technology throughout the worldFurthermore, with an impressive seascape near the campus, the beauty and tranquility makes it a perfect learning destination. Therefore, NTOU has a unique and scientific research background.

 

As one of sub-organizations in General Education Center at NTOU, Chinese Language Center (CLC) was founded in 2014. This Institute is committed to promoting English learning as a social inquiry within communities of academic and professional practice. In addition to language courses, the CLC offers a variety of cultural workshops, such as Chinese Calligraphy, canoe experience, paper cutting and traditional handicrafts. These interesting workshops give students the opportunity to gain a deeper understanding of Chinese culture. We also encourages our students to make full use of NTOU facilities, such as the university computer centerfitness centerswimming pooltennis courts and other sports facilities, as well as the well-stocked library.

 

Adjusting to a new life in Taiwan, confronted by a foreign culture, can be a monumental task. Chinese Language Center offers various consultant services for international students. Besides, we are planning holding "how to adapt to a new life in Taiwan "discussion group next semester. Hope through the discussions, it will help the inexperienced students take the steps and see it through, and find that living abroad can be one of the most rewarding experiences you will ever have. If you are interested in joining us, we are looking forward to seeing you!

Trường Đại học Hải Dương Đài Loan (NTOU) tọa lạc tại thành phố Keelung, một thành phố cảng chính ở phía Đông Bắc, Đài Loan, là một trong những trường Đại học hàng đầu về lĩnh vực khoa học biển và công nghệ trên toàn thế giới. Hơn nữa, với một cảnh biển đầy ấn tượng gần khuôn viên, vẻ đẹp và sự tĩnh lặng làm cho nó trở thành một điểm đến học tập hoàn hảo. Do đó, NTOU có nền tảng nghiên cứu khoa học độc đáo.

 

Trung tâm tiếng Trung (CLC) được thành lập vào năm 2014, thuộc Trung tâm Giáo dục Đại học Hải Dương Đài Loan (NTOU). Trung tâm cam kết thúc đẩy việc học tiếng Trung như là một nhu cầu của xã hội trong cộng đồng học thuật và chuyên ngành. Bên cạnh các khóa học ngôn ngữ, trung tâm còn có các hoạt động văn hóa khác nhau như thư pháp Trung Quốc, trải nghiệm bơi xuồng, cắt giấy và thủ công mỹ nghệ truyền thống. Những cuộc hội thảo thú vị này cho sinh viên cơ hội để có được một sự hiểu biết sâu sắc hơn về văn hoá Trung Quốc. Tại đây, sinh viên được sử dụng đầy đủ các tiện nghi của NTOU như phòng vi tính, trung tâm thể dục, hồ bơi, sân quần vợt và các cơ sở thể thao khác cũng như thư viện.

Việc điều chỉnh cho một cuộc sống mới ở Đài Loan, với một nền văn hóa hoàn toàn mới có thể xem như là một nhiệm vụ to lớn. Trung tâm ngôn ngữ tiếng Trung cung cấp các dịch vụ tư vấn khác nhau cho sinh viên quốc tế. Bên cạnh đó, chúng tôi đang dự định tổ chức thảo luận nhóm trong kì học tiếp theo" Làm thế nào để thích ứng với một cuộc sống mới ở Đài Loan". Hi vọng thông qua các cuộc thảo luận, nó sẽ giúp các sinh viên thiếu kinh nghiệm có những bước đi và cái nhìn tích cực, cũng như hiểu được rằng sinh sống tại nước ngoài là một trong những kinh nghiệm đáng quý nhất bạn từng có. Nếu bạn quan tâm và muốn hiểu thêm về trung tâm, chúng tôi rất mong muốn được gặp bạn ! 

 

전세계의 글로벌교육화추세및 중국어시장수요에 대처하고 이러한 세계조류에 발을 맞춰 국제문화와 학술교류를 도모하기위해 2013년부터 교양교육센터산하에 「중국어 교육센터」 를설립하게 되었습니다. 이 언어 교육 센터는 중국어교육학습을 담당하며 중화전통및 대만해양문화을 널리알리고 국제교육문화교류를 증진시킬것입니다.

중국어 교육센터의 설립 목적은 외국인들에게 양질의 중국어학습환경을 제공하는 것이외에 교육부의 학술국제화 정책에 부응한 것이기도 합니다. 해양대학 캠퍼스환경과 설비및 교수진을 통해 외국학생과 외국인사들이 중국어를 학습하길 소망합니다. 이렇게 함으로써 본 대학의 국제교류를 촉진시킴과 동시에 기륭지역내의 중국어교육학습환경를 건립조성하며 더 나아가 우리나라의 대외 중국어교육학습시장의 경쟁력이 강화될 것입니다.